google-site-verification: google323f5cf7684b04dc.html

منوی کاربری

دیوار
1397/11/15    
بازدید: 95

اصول ساخت دیوار، روش های جلوگیری از ریزش دیوار / علت عدم مقاومت در برابر باد


چند وقتی است که سرعت باد در خراسان رضوی و مشهد زیاد شده است و شاهد طوفان هایی با سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت هستیم.
هر چند در مناطقی در همین خراسان رضوی همچون تایباد وجود طوفان هایی با چنین سرعت هایی ممکن است عادی به نظر برسد ولی در مناطقی همچون مشهد و شهرهای همجوار خیلی عادی نیست. برای همین در اکثر ساخت و سازها و دیوارکشی و حصار کشی های دور باغ و مزارع یک سری اصول فنی برای دیوار در نظر گرفته نمی شود و همین امر باعث می شود تا با بادهایی با سرعت 50 تا 60 کیلومتر هم بتواند دیوار یک مجموعه را واژگون کند. مساله ای که در روزهای اخیر در پروژه شقایق و نیلوفر شاهد آن بودیم. شاید اگر سازندگانی که این دیوارها را می ساختند کمی اصول مهندسی را رعایت می کردند. امروز شاهد واژگونی این گونه دیوارها نبودیم.
مساله دیگری که متاسفانه به غلط در بین دست اندرکاران ساخت و ساز و دیوار کشی در این پروژه ها جا افتاده این است که گمان می کنند به محض تمام شدن دیوار کار آنها تمام شده است.در حالی که چنین نیست و برای هر کاری باید یک دوره  زمانی برای مطمئن شدن از درستی انجام کار (حسن انجام کار) در نظر گرفته شود و این دوره برای این موارد 4 فصل می باشد.
مهمترین مواردی که باید در دیوارکشی دور قطعات در نظر گرفته شود عبارتند از :
1- قبل از شروع کار از یک نفر مهندس عمران با تجربه دعوت کنید تا از محل بازدید نماید و از سپردن کار به افراد فاقد تجربه خودداری گردد تا سرمایه و وقت خودتون رو به هدر ندهید
2- پی مناسب با توجه به خاک زمین مورد نظر در نظر گرفته شود
3- در خصوص دیوارهای سازه ای دقت شود که طول بیش از 8 متر را به چندین قطعه تقسیم کنید و بین قطعات از پشت بند و درز انبساط استفاده کنید تا در صورت زلزله،باد و یا فشارهای وارده کل دیوار به یکباره فرو نریزد و مقاومت دیوار در برابر این موارد بالا برود
در ایجاد پشت بندها دقت شود که حداقل ضخامت پشت بند برابر 20 سانت باشد و فاصله بین دو پشت بند برای دیوارهای بلوکی بیش از 2.5 متر نشود ( براساس آیین نامه های اجرایی مقررات ملی ساختمان ، حداکثر طول مجاز دیوار سازه ای بین دو پشت بند 30 برابر ضخامت آن است به شرطی که از 8 متر تجاوز نکند. از طرفی دیواری پشت بند هست که ضخامت اون حداقل 20 باشه و طول اون برابر یک ششم فاصله بین دو دهنه در پشت بند باشد)
4-در خصوص دیوارهای غیر سازه ای دقت شود که طول بیش از 6 متر را به چندین قطعه تقسیم کنید و بین قطعات از پشت بند و درز انبساط استفاده کنید تا در صورت زلزله،باد و یا فشارهای وارده کل دیوار به یکباره فرو نریزد و مقاومت دیوار در برابر این موارد بالا برود. ( براساس آیین نامه های اجرایی مقررات ملی ساختمان ،حداکثر طول دیوارهای غیرسازه ای یا تیغه بین دو پشت بند عبارت است از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه به شرطی که از 6 متر تجاوز نکند .پشت بند باید به ضخامتی حداقل معادل ضخامت دیوار و به طول حداقل یک ششم برابر فاصله بین دو پشت بند باشد.به جای پشت بند می توان از کلاف قائم نیز استفاده نمود)بهرنگ