• روپله ای موکتی فلت طرح سیبل

موكت مخصوص پله : اين محصول به راحتى بوسيله مصرف كنند قابل نصب ميباشد و به راحتى قابل تميز شدن است و درصد ايمنى تردد پله را بالا ميبرد.