• کفپوش تایل مرغداری

تايل مخصوص مرغدارى ها و كف انبارهاى سبك در كارخانجات شركت صنايع فرش و موكت بابل به توليد انبوه رسيد . اين محصول به سادگى مونتاژ و دمونتاژ ميشود.با استفتده ازاین محصول با توجه به فاصله مناسب از زمین می توان حجم بالای از فضولات طیور را انباشه و به موقع دفع نموده و همچنین می توان برای انبار های سبک باکاربری های مختلف برای دارو و غذا و موارد دیگر به خاطر اینکه هوا در زیر محصولات در جریان باشد استفاده نمود