google-site-verification: google323f5cf7684b04dc.html

منوی کاربری

رنگ در دکوراسیون داخلی قسمت اول

رنگ در دکوراسیون داخلی قسمت اول

رنگ در دکوراسیون داخلی  قسمت اول

آشنایی با رنگ ها در کوراسیون داخلی

ترکیب کردن رنگها در کوراسیون داخلی

مهمترین عنصر دکوراسیون داخلی خانه ،اداره،کافی شاپ یا هر جای دیگر ترکیب رنگ ها با هم است .در طراحی داخلی باید رنگ سطوحی مانند کفپوش ها و دیوار ها با رنگ مبلمان و اکسسوار ها در ارتباط باشند.قبلا انتخاب رنگ ها یکسری نکات باید در نظر گرفت مانند :بزرگی اتاق ،جهت  قرار گیری...اتاقو یا نوع کابری آن اتاقبه عنوان مثال در یک اتاق کوچک نباید از رنگ های تیره استفاده کرد یا در اتاق بزرگ که نور کافی دریافت نمیکند و یا جهت آن رو به شمال است بهتر است از رنگ های گرم استفاده شود و نکات دیگر .... همچنین انتخاب رنگ بر اساس کارکرد اتاق نیز نکته مهم دیگر است که بسیاری از افرادی که علاقه به کدام رنگ ها در کوراسیون داخلی با هم ترکیب شوند بهتر است؟

  با سپاکو همراه باشید

 

روش استفاده از طیف رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 طراحان داخلی حرفه ای معمولا از سه یا چهار رنگ استفاده میکنند علت این است که با کمک گرفتن از طیف رنگی برای طراحی که در آن سه و یا چهار رنگ به کار برده می شوند که ظاهری حرفه ای به کار شما میدهد و همینطور کارشما را زیباتر میکنند به طور مثال رنگ های پاستیلی در سال های اخیر به یک شاخه در طراحی داخلی تبدیل شده اند درطراحی هایی که دو رنگ پاستیلی و خنثی در آن به کار برده شده اند با استفاده از یک یا دو رنگ پویا و درخشان میتوان به زندگی می بخشد وجلوه ای زیبا در مکان ایجاد کرد

انتخاب رنگ ها در دکوراسیون داخلی

در دکوراسیونی رنگ های مشابه در آن به کار برده شده باشند و پویایی وتحرک در آن وجود نداشته باشد، به مکانی  خسته کننده و کسالت آور تبدیل خواهد شد. به همین دلیل کاری که باید انجام دهید این است که با استفاده از اکسسوار های رنگی به مکاننشاط بخشیده. قدم اول راهنمای ترکیب رنگ می توانید دو رنگ مشابه و را انتخاب کرده و سپس با انتخاب یک یا دو رنگ متضاد و مقابل آن ها در دایره رنگی نزدیک به یکدیگربه مکان تحرک بیشتری ببخشید
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
بهرنگ